30 września 2015

Mamy zaszczyt poinformować, iż w 2015 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy” zrealizowało projekt pt.: „Muzyka – nasza pasja. Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Kosynierzy z Luborzycy.”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury. Uzyskane środki przeznaczone zostały na zakup następujących instrumentów: trąbka (2 szt.), klarnet (3 szt.), saksofon altowy (1 szt.), saksofon tenorowy (1 szt.), saksofon barytonowy (1 szt.), puzon (2 szt.), waltornia (3 szt.), kocioł 26” (1 szt.), kocioł 29” (1 szt.), ksylofon (1 szt.), klarnet basowy (1 szt.).
Łączny koszt instrumentów to 135 000 zł. Środki przyznane przez Ministra stanowiły 74,07% wartości projektu i wyniosły 100 000 zł.

Umożliwianie młodym ludziom kontaktu z kulturą, wyszukiwanie nowych talentów oraz ciągła praca nad brzmieniem to nasze priorytety. Nowe instrumenty pomogą Orkiestrze w poszerzeniu swoich szeregów o kolejnych zdolnych muzyków, podniesieniu poziomu wykonawczego, a przede wszystkim pozwolą na indywidualny rozwój muzyczny każdego członka Orkiestry.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 czerwca 2014

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy” zrealizowało projekt pt. „Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej „Kosynierzy” z Luborzycy”. Dofinansowanie projektu otrzymaliśmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-małe projekty finansowanego z osi 4 LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania zostały zakupione następujące instrumenty muzyczne:
Klarnet (3 szt.), Flet (2 szt.), Saksofon tenorowy (1 szt.), Eufonium (2 szt.), Puzon (2 szt.)
Łączna kwota projektu wyniosła 60 500,00 zł z czego 48 400,00 zł to kwota współfinansowania otrzymana w ramach PROW 2007-2013.
Realizacja projektu przyczyni się bardzo do rozwoju naszej Orkiestry, zakupione instrumenty poprawią brzmienie wykonywanych przez nas utworów oraz umożliwią przyjęcie nowych muzyków do naszej Orkiestry

 
Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy”
Plik PDF do pobrania tutaj